Kampen om Hammershus

Året er 1645. Et svensk angreb mod Hammershus er under opsejling, og I er en del af angrebet - og forsvaret. General Wrangel går i land på Bornholm, og lensmand Rosenkrantz ruster sig til at forsvare Hammershus. "Kampen om Hammershus" udspilles nu af svenskerne og danskerne på borgen, og der bliver affyret sortkrudtsvåben, så røg og ild drøner ud mod fjenden. På denne oplevelsestur på Hammershus vil I blive direkte inddraget i angrebet og forsvaret af borgen. Tildelt forskellige roller og klædt i kofter dramatiseres de historiske hændelser, så I på egen krop mærker, hvordan det er at være med i kampen om Hammershus. Turen sluttes af inde i den hyggelige smørkælder, mens beretningerne om hvordan det gik "vennerne" eller "fjenderne" under kampen, fylder rummet.

Baggrund og indhold for turen: På denne tur bruges en bestemt historisk begivenhed - nemlig det svenske angreb på Hammershus i 1645 - som indgangsvinkel. Hændelserne i 1645 bragte øen og Hammershus ind som en brik i et storpolitisk spil. Efter en fælles intro deles gruppen i 2 hold, som i løbet af oplevelsesturen - sammen med deres formidler - får hver deres indgangsvinkel til det historiske forløb omkring optakten og begivenhederne i 1645. Da gruppen i forløbet bliver nødt til at samarbejde på tværs, vil de på egen krop mærke, hvilken betydning det har om det lykkedes eller ej, nøjagtig som det var tilfældet i de historiske hændelser, der udspillede sig på Hammershus, og som fik betydning for historiens gang her på Bornholm. Gennem blandt andet rollespil dramatiseres de historiske hændelser omkring angreb og forsvar på Bornholm.

Praktiske Oplysninger

Start- og sluttidspunkt: kl. 9.00, 11.30 eller 14.00. Rundvisningerne varer 2 timer. Mødested ved handicap- og busholdepladsen nedenfor Hammershus Besøgscenter.

Hvad er prisen for turen: 100 kr. pr. pers. (Heraf udgør moms kr. 5).

Deltagerantal: Mellem 30 - 60 elever. Da gruppen deles undervejs i forløbet, er det vigtigt at der er mindst 30 deltagere.

Hvad indeholder prisen: 2 timers rundvisning på Hammershus, samt adgang til Hammershus Besøgscenter.

Hvad indeholder prisen ikke: Evt. bustransport til/fra Hammershus. Hvis I bor på Æblehaven eller Storløkke Feriepark, har I mulighed for at gå til Hammershus (3 kilometer). Alternativt kan I leje en bus. Prisen for buskørsel tur-/retur til Hammershus er 66 kr. pr. pers. fra Allinge og 86 kr. pr. pers. fra Hasle. Turene indeholder ikke aktiviteter.

Hvad skal I være opmærksomme på: Husk at tage varmt tøj på, da det kan være blæsende på Hammershus.