Afbestillingsforsikring

Når I booker ferieophold gennem os, er der gratis inkluderet en afbestillingsforsikring i rejsens pris. Forhåbentlig får I ikke brug for den, men det er jo altid rart at have sikkerhed - specielt når den er gratis.  

Afbestillingsforsikringen laver vi i samarbejde med Europæiske Rejseforsikring. Hvis I bliver forhindret i at rejse, skal I dog blot kontakte os - og fremsende dokumentationsmateriale til os - så ordner vi resten af papirarbejdet for jer. Ferie skal jo være nemt...

Her kan I se reglerne for afbestillingsforsikringen:

1.1  Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den del af rejsens pris eksklusive forsikringspræmier, vi som rejsebureau ikke tilbagebetaler ved afbestilling af rejsen, i de tilfælde hvor forsikredes deltagelse i rejsen umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres;
1.1.1 som følge af at forsikrede eller dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed;
1.1.2 fordi der umiddelbart inden afrejsen er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed.

1.2  Særlige betingelser
Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at 
* At vi som rejsebureau modtager bevis for forsikringsbegivenheden,
d.v.s. lægeerklæring, dødsattest eller politirapport.

1.3  Forsikringsperioden
Forsikringen dækker fra bookingssdatoen og indtil seneste mødetidspunkt for den planlagte udrejse til Bornholm (eksempelvis færgeafgang), der er angivet på deltagerbeviset eller lignende. Herefter ophører forsikringen.

Definition af "Akut sygdom"
Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Definition af "Rejseledsager"
Ved rejseledsager forstås de personer, der var planlagt at skulle deltage i rejsen. 

Hvordan afbestiller I?
Ønsker I at afbestille jeres rejse, beder vi jer hurtigst muligt kontakte os, gerne telefonisk på 56 95 85 66. Afbestillingen skal ske senest på mødetidspunktet for den planlagte udrejse til Bornholm (eksempelvis færgeafgangen til Bornholm). Husk at oplyse jeres fakturanummer.

Herefter skal I fremsende dokumentationsmateriale til os:
* Ved sygdom: Lægeerklæring
* Ved dødsfald: Kopi af dødsattestens forside
* Ved indbrud: Kopi af politirapport eller kvittering for politianmeldelse.
* Ved strejke: Dokumentationsmateriale aftales nærmere.

Er I i tvivl om noget, er I altid meget velkomne til at kontakte os: * Telefon: 56 95 85 66 eller mail info@teambornholm.dk 

Vi har endnu ikke oplevet, at vi har måtte afvise at udbetale erstatning i overensstemmelse med en kundes ønsker. Skulle der imidlertid opstå et problem, har I mulighed for at kontakte Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf.: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00).

Fandt du ikke hvad du søgte?

Ring til os - vi er klar til spørgsmål på telefonen alle ugens dage i tidsrummet 08:00 - 20:00:

+45 56 95 85 66

Du får den bedste pris
Hos os bestiller du direkte på feriestedet - det sikrer dig den bedste pris. Og vores priser inkluderer altid rengøring, el-forbrug og gratis afbestillingsforsikring. Vi har således ingen "skjulte" tillæg.

Bus-, fly- og færgebilletter
Vi hjælper dig gerne med at bestille dine bus-, fly- eller færgebilletter...og vores service er selvfølgelig gratis for dig. 

Valgfri ankomstdag
På næsten alle vores feriesteder har du mulighed for at ankomme og afrejse på alle ugedage, og du behøver ikke at bestille hele uger.