Sejltur til Christiansø

Tiden står stille på Christiansø

Tiden står stille på Christiansø

Post-"bilen" på Christiansø

Post-"bilen" på Christiansø

Brug tre timer og se både Christiansø og Frederiksø

Brug tre timer og se både Christiansø og Frederiksø

Sejl 350 år tilbage i tiden og oplev en hel unik side af Danmark. Ertholmene består af en række små øer, hvoraf Christiansø er den største, hvorfor øgruppen i daglig tale blot kaldes Christiansø. Lad os spole tiden tilbage til år 1658.

Ved fredsafslutningen i 1658 måtte Danmark afstå alle sine besiddelser øst for Øresund til Sverige - inklusive Bornholm. En vellykket bornholmsk opstand mod det svenske herredømme, gjorde kort efter atter Bornholm og Christiansø danske. Forholdet til Sverige blev derfor igen anspændt, og det var årsagen til, at klippeskærene øst for Bornholm blev omdannet til flådebase, så den danske konge havde mulighed for at observere den svenske flådes bevægelser.

I 1807 skete der en afgørende hændelse for Christiansø. Den danske flåde blev sunket af englænderne, som var i forbund med Sverige. Dermed havde Danmark ikke længere kontrol med farvandene omkring sig. Det danske modtræk var at etablere en form for statsdrevet sørøvervirksomhed, i stil med det vi i dag oplever ud for Somalias kyster. Små hurtige sejlførende kanonbåde blev udstationeret på Christiansø, og de fik hurtigt succes med at kapre svenske og engelske handelsskibe i Østersøen. De kaprede skibe og deres last blev solgt, og det skabte en blomstrende industri, som i nutidens målestok gav milliardindtægter til Bornholm og dermed Danmark.

På samme måde som verden i dag ikke kan acceptere Somalias sørøvere, kunne englænderne heller ikke acceptere dette. Den 24. oktober 1808 opdagede soldaterne på Christiansø, at et større antal engelske fregatter lå opankret udfor Christiansø. Snart begyndte de engelske kanoner at dundre. Christiansø forsøgte at svare igen, men englænderne havde lagt sig uden for de danske kanonernes rækkevidde. Skaderne var betydelige på Christiansø, og englænderne var klar til at gøre landgang, men pludselig vendte vinden på mirakuløs vis, og de engelske fregatter drev ind mod Christiansø og de danske kanoners rækkevidde. Englænderne var derfor nødt til at opgive angrebet, og Christiansø fastholdt sin tilknytning til Danmark.

Christiansø er meget andet end spændende historie. I vil opleve en fantastisk, nærmest sydlandsk, natur. Eksempelvis vokser der figentræer i øens haver. I de små søer findes kæmpe frøer af en helt speciel muteret art, som kun findes få andre steder i verden. Frøerne er grådige og går ikke af vejen for at spise småfugle... det er dog sjældent, at de gider spise lejrskoleelever, men derfor må I alligevel ikke bade i søerne.

Hvordan bestiller I ture og aktiviteter?

Jan-Ole's Turisttrafik, vores samarbejdspartner gennem mange år, hjælper gerne med råd og vejledning, således at I får mest muligt ud af jeres ophold på Bornholm. I er meget velkomne til at kontakte Jan-Ole's Turisttrafik:
* Mail: jan-ole@turisttrafik.dk                                                                                                                          
* Telefon: 56 96 50 03 
* Web: www.hasleturisttrafik.dk/lejrskoler