Lejebetingelser

Lejebetingelser for Lejrskoleophold

Vi glæder os til at se jer på Bornholm. Der kan imidlertid altid ske uforudsete hændelser eller ændringer i rejseplanerne. For at vi er enige om, hvad der gælder i disse tilfælde, har vi lavet nedenstående lejebetingelser.

Lejebetingelserne er gældende ved lejrskoleophold købt gennem os:

Aftalegrundlag
Arrangør af lejrskoleophold på Bornholm er A/S Team Bornholm med cvr-nummer 17261681. A/S Team Bornholm er medlem af Rejsegarantifonden. Lejrskoleophold bestilt via A/S Team Bornholm er omfattet af nærværende lejebetingelser.

1.0 Annullering af jeres reservation
I kan uden omkostninger annullere jeres reservation op til 14 dage efter fakturadatoen. Herefter er reservationen bindende for jer.

2.0 Ændring af personantal
I kan ændre antallet af deltagere frem til 1 måned før jeres ankomst uden omkostninger for jer. I kan dog maksimalt annullere op til 5 personer. Eventuelle yderligere annullerede personer betales der almindelig betaling for, med mindre at der er tale om sygdom (se nærmere i afsnit 3.0).

Såfremt I ønsker at ændre personantallet, og der er mindre end 1 måned til jeres ankomst, gælder følgende regler:

Et øget personantal
Under forudsætning af at lejrskolestedet har plads, sørger A/S Team Bornholm for at booke det ønskede antal ekstra personer.  

Et mindre personantal
I skal betale for det reserverede antal personer, selvom det faktiske deltagerantal er mindre. Såfremt det mindre personantal skyldes forhold, som er dækket af afbestillingsforsikringen (se punkt 3.0), skal I naturligvis ikke betale for de manglende personer. Såfremt I allerede har betalt for de manglende personer, som grundet sygdom ikke kan deltage, refunderer A/S Team Bornholm det for meget indbetalte beløb.

3.0 Afbestillingsforsikring, sygdom
Når I booker lejrskoleopholdet gennem A/S Team Bornholm, er I dækket af den obligatoriske afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen sikrer jer, at I kan få indbetalte beløb tilbagebetalt, såfremt én eller flere deltagere på grund af sygdom eller ulykkestilfælde ikke kan deltage.

Afbestillingsforsikringen dækker følgende hændelser for elever og lærere: Alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren, dennes ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre.

Vi håber, at ikke at nogen bliver syge, men skulle uheldet være ude, er det en rar forsikring at have.

4.0 Skader på inventar, huse eller hytter
Hvis en elev eller lærer forårsager skader på inventar, huse eller hytter, skal I straks meddele dette til receptionen på lejrskolestedet. Jeres skole hæfter for betaling af skaderne, såfremt den skadevoldende elev/lærer ikke kan eller vil betale erstatning for skaden.

5.0 A/S Team Bornholms ansvar for ture og aktiviteter
Vi bestiller gerne aktiviteter for jer - eksempelvis ture, udflugter eller cykelleje. Når I har modtaget en bekræftelse på jeres bestilling, er A/S Team Bornholm som udgangspunkt ansvarlig for, at I får de bestilte aktiviteter. A/S Team Bornholm kan dog ikke gøres ansvarlig for ændringer eller aflysninger, der skyldes forhold, som A/S Team Bornholm ikke har indflydelse på. Disse forhold er eksempelvis sygdom, vejrlig, naturkatastrofer, forsinkelser og strejker.

I kan uden omkostninger ændre/annullere bestilte aktiviteter indtil 2 måneder før jeres ankomst. Senere ændringer/annulleringer udløser et administrationsgebyr på 350 kroner.

Såfremt der sker uheld eller skadestilfælde i forbindelse med et ophold eller en aktivitet, som er bestilt gennem A/S Team Bornholm, er A/S Team Bornholm kun erstatningsansvarlig, såfremt A/S Team Bornholm har handlet uagtsomt og/eller direkte er skyld i uheldet eller skadestilfældet.

6.0 Reklamation
Vi vil gøre vores yderste for at give jer en god lejrskoleoplevelse på Bornholm, men skulle der være forhold, som I ikke er fuldt ud tilfredse med, beder vi jer kontakte os umiddelbart efter, at I har konstateret det eventuelle problem. Dermed sikrer vi, at vi hurtigt og bedst muligt kan få løst eventuelle problemer i fællesskab.

Jeres tilfredshed er vores levevej - derfor vil vi være meget glade, hvis I kontakter os med såvel ris som ros. Jeres input er meget væsentlige i vores arbejde på hele tiden at gøre vores lejrskoleophold endnu bedre.