Lejebetingelser

Lejebetingelser for Lejrskoleophold på Bornholm for 2023

Vi glæder os til at se jer på Bornholm. Der kan imidlertid ske uforudsete hændelser eller ændringer i rejseplanerne. For at vi er enige med jer om, hvad der gælder i disse tilfælde, har vi lavet disse leje-betingelser for lejrskoleophold:

1.0 Arrangør af lejrskoleophold på Bornholm
Arrangør af lejrskoleophold på Bornholm er A/S Team Bornholm med CVR-nummer 17261681. A/S Team Bornholm er medlem af Rejsegarantifonden.

2.0 Betalingsbetingelser
Vi beder jer indbetale lejebeløbet senest 3 måneder før jeres ankomst. Hvis I bestiller med kort varsel, så-ledes at der er mindre end 3 måneder til jeres ankomst, aftaler vi særskilt betalingsbetingelserne med jer. Hvis I har bestilt aktiviteter (ture, udflugter, cykelleje, pension eller bustransport) hos os, beder vi jer betale for aktiviteterne senest 1 måned før jeres ankomst.

3.0 Annullering af jeres reservation
I kan uden omkostninger annullere jeres reservation op til 14 dage efter, at vi har fremsendt faktura for jeres ophold til jer. Når 14 dages perioden er udløbet, vil jeres reservation være bindende for jer. Der gælder dog særlige regler i tilfælde af corona-restriktioner, hvis I har købt den særlige corona-garanti, som I kan læse mere om i afsnit 3.1.

3.1 Corona-Garanti
Vi håber alle, at corona-udviklingen går i den rigtige retning, men erfaringen har desværre vist os, at coronaen er uforudsigelig. Derfor anbefaler vi, at I køber en corona-garanti til kr. 49,- pr. person. Coronagarantien giver jer ret til afbestilling og fuld tilbagebetaling af jeres indbetalte beløb for ophold og aktiviteter, hvis der på dagen for jeres planlagte lejrskoleophold grundet corona er forbud mod:

  • at rejse mellem jeres landsdel og Bornholm
  • at tage på lejrskolerejser på Bornholm
  • at rejse til/fra Bornholm med færge

Hvis I har corona-garanti, og jeres annullering skyldes en eller flere af ovenstående forhold, får I hele jeres lejebetaling samt betalingen for eventuelle bestilte aktiviteter refunderet. Bemærk, at muligheden for at kunne annullere grundet corona-restriktioner kræver, at der er tale om et forbud fra den danske regering, jeres kommune og/eller Sundhedsstyrelsen. Det er således eksempelvis ikke tilstrækkeligt, hvis en eller flere forældre ikke ønsker, at deres barn tager med på lejrskoleturen – eller at en eller flere elever har corona på tidspunktet for den planlagte lejrskolerejse.

Hvis en eller flere elever har corona – og derfor ikke kan deltage på turen – sikrer den obligatoriske sygdomsafbestillingsforsikring (beskrevet i afsnit 5.0), at I altid får tilbagebetaling for denne eller disse elever.

I kan tilkøbe corona-garantien op til 14 dage efter jeres bestilling af lejrskoleopholdet.

4.0 Ændring af personantal

I kan ændre antallet af deltagere frem til 1 måned før jeres ankomst uden omkostninger for jer. I kan dog maksimalt annullere op til 5 personer. Eventuelle yderligere annullerede personer er der almindelig beta-ling for, med mindre at der er tale om annulleringer grundet corona-garanti (beskrevet i afsnit 3.1) eller sygdom (beskrevet i afsnit 5.0).

Såfremt I ønsker at ændre personantallet, og der er mindre end 1 måned til jeres ankomst, gælder følgende regler:

  • Et øget personantal: Under forudsætning af at lejrskolestedet har plads, sørger vi for at booke det ønskede antal ekstra personer til jer.  
  • Et mindre personantal: I skal betale for det reserverede antal personer, selvom det faktiske del-tagerantal er mindre, såfremt I ændrer personantallet i forhold til det bestilte antal. Dette gælder også for bestilte aktiviteter.
  • Hvis det mindre personantal skyldes forhold, som er dækket af sygdomsafbestillingsforsikringen (se punkt 5.0), skal I naturligvis ikke betale for de manglende personer. Såfremt I allerede har betalt for de manglende personer, der grundet sygdom ikke kan deltage, refunderer vi det for meget indbe-talte beløb til jer, og det gælder såvel for selve opholdet som for eventuelle tilkøbte aktiviteter.

5.0 Afbestillingsforsikring i tilfælde af sygdom
Når I booker lejrskoleopholdet gennem os, er I dækket af den obligatoriske sygdomsafbestillingsforsikring. Sygdomsafbestillingsforsikringen sikrer jer, at I kan få det indbetalte beløb tilbagebetalt, såfremt én eller flere deltagere på grund af sygdom eller ulykkestilfælde ikke kan deltage.

Sygdomsafbestillingsforsikringen dækker følgende hændelser for elever og lærere: Alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren, dennes ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre. Vi håber ikke, at nogen bliver syge, men skulle uheldet være ude, er det en rar forsikring at have.

6.0 Skadegaranti sikrer, at I ikke skal betale for eventuelle skader på inventar, huse eller hytter
Hvis en elev eller lærer laver skader på inventar eller ferieboligerne under jeres ophold, beder vi jer om straks at meddele dette til receptionen på lejrskolestedet. Jeres skole hæfter for betaling af skaderne, såfremt den skadevoldende elev/lærer ikke selv kan eller vil betale erstatning for skaden. Bemærk i denne forbindelse, at vi ikke ejer de ferieboliger, som I lejer af os. Ferieboligerne ejes således af privatpersoner, der udlejer ferieboligerne via os, når privatpersonerne ikke selv bruger husene i deres ferier – og det er således privatpersonerne, som har krav på erstatning i tilfælde af skader.

I har mulighed for at tilkøbe en skadegaranti, som sikrer jer, at hverken I eller skolen skal betale for skader, der opstår under jeres ophold. Skadegarantien koster 59,- pr. person. Prisen er således under kr. 20 pr. person pr. nat. Skadegarantien dækker alle typer skader på huse/hytter og inventar. Decideret hærværk er dog ikke omfattet af skade-
garantien.

7.0 Ture og aktiviteter
Vi bestiller gerne aktiviteter for jer - eksempelvis ture, udflugter eller cykelleje. Når I har modtaget en bekræftelse på jeres bestilling, er vi som udgangspunkt ansvarlige for, at I får de bestilte aktiviteter. Vi kan dog ikke gøres ansvarlige for ændringer eller aflysninger, der skyldes forhold, som vi ikke har indflydelse på. Disse forhold er eksempelvis sygdom, vejrlig, naturkatastrofer, forsinkelser, færgenedbrud, epidemier, pan-demier, lock-outs og strejker.

Hvis I ønsker at ændre eller annullere bestilte aktiviteter, er der er administrationsgebyr på kr. 350,- pr. ændring. Hvis I laver ændringen/annulleringen tidligere end en måned før jeres ankomst, får I dog 100% rabat på administrationsgebyret, således at ændringen/afbestillingen er gratis for jer.

Såfremt der er mindre end 1 måned til jeres ankomst, har I mulighed for at ændre eller annullere en bestilt aktivitet, såfremt vores leverandør af den bestilte aktivitet accepterer ændringen/annulleringen. Alle æn-dringer/annulleringer, som sker mindre end 1 måned før jeres ankomst, vil dog altid medføre et admini-strationsgebyr på 350 kroner.

Såfremt der sker uheld eller skadestilfælde i forbindelse med et ophold eller en aktivitet, som er bestilt gennem os, er vi kun erstatningsansvarlige, såfremt vi har handlet uagtsomt og/eller direkte er skyld i uheldet eller skadestilfældet.

8.0 Reklamation
Vi vil gøre vores yderste for at give jer en god lejrskoleoplevelse på Bornholm, men skulle der være forhold, som I ikke er fuldt ud tilfredse med, beder vi jer kontakte os umiddelbart efter, at I har konstateret det eventuelle problem. Dermed sikrer vi, at vi hurtig får løst eventuelle problemer, således at jeres lejrskole-ophold bliver bedst muligt.

Jeres tilfredshed er vores levevej. Derfor vil vi være meget glade, hvis I kontakter os med såvel ris som ros. Jeres input er vigtige i vores arbejde på hele tiden at gøre lejrskoleophold på Bornholm endnu bedre.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til skønne lejrskoledage på Bornholm.

Lejrskole Bornholm

Telefon: 56 95 85 66
Mail: lejrskole@teambornholm.dk