Lejebetingelser

Lejebetingelser for Lejrskoleophold på Bornholm for 2021 og 2022

Vi glæder os til at se jer på Bornholm. Der kan imidlertid ske uforudsete hændelser eller ændringer i rejseplanerne. For at vi er enige med jer om, hvad der gælder i disse tilfælde, har vi lavet disse leje-betingelser for lejrskoleophold:

1.0 Arrangør af lejrskoleophold på Bornholm
Arrangør af lejrskoleophold på Bornholm er A/S Team Bornholm med CVR-nummer 17261681. A/S Team Bornholm er medlem af Rejsegarantifonden.

2.0 Betalingsbetingelser
Vi beder jer indbetale lejebeløbet senest 3 måneder før jeres ankomst. Hvis I bestiller med kort varsel, således at der er mindre end 3 måneder til jeres ankomst, aftaler vi særskilt betalingsbetingelserne med jer. Hvis I har bestilt aktiviteter (ture, udflugter, cykelleje, pension eller bustransport) hos os, beder vi jer betale for aktiviteterne senest 14 dage før jeres ankomst.

3.0 Annullering af jeres reservation
I kan uden omkostninger annullere jeres reservation op til 14 dage efter, at vi har fremsendt faktura for jeres ophold til jer. Når 14 dages perioden er udløbet, vil jeres reservation være bindende for jer. Hvis I ønsker at annullere på grund af Corona-restriktioner, har I særlige annulleringsmuligheder som beskrevet i afsnit 3.1.

3.1 Særlige afbestillingsregler i tilfælde af Corona-restriktioner
I har ret til gratis at annullere jeres reservation indtil 3 dage før jeres planlagte ankomstdato, hvis der er forbud mod et eller flere af nedenstående forhold, når I skal begynde jeres lejrskoletur:
• at rejse mellem jeres landsdel og Bornholm
• at tage på lejrskolerejser på Bornholm
• at rejse til/fra Bornholm med færge

Hvis jeres annullering skyldes en eller flere af ovenstående forhold, får I hele jeres lejebetaling refunderet med fradrag af jeres betaling for den obligatoriske sygdomsafbestillingsforsikring. Bemærk, at muligheden for at kunne annullere grundet Corona-restriktioner kræver, at der er tale om et forbud eller en anbefaling fra den danske regering eller Sundhedsstyrelsen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at der er tale om ønsker eller forslag, eller for eksempel at en eller flere forældre nedlægger forbud mod, at deres barn må tage med på lejrskoleturen.

4.0 Ændring af personantal
I kan ændre antallet af deltagere frem til 1 måned før jeres ankomst uden omkostninger for jer. I kan dog maksimalt annullere op til 5 personer. Eventuelle yderligere annullerede personer betales der almindelig betaling for med mindre, at der er tale om annulleringer grundet Corona-restriktioner (beskrevet i afsnit 3.1) eller sygdom (beskrevet i afsnit 5.0).

Såfremt I ønsker at ændre personantallet, og der er mindre end 1 måned til jeres ankomst, gælder følgende regler:

  • Et øget personantal: Under forudsætning af at lejrskolestedet har plads, sørger vi for at booke det ønskede antal ekstra personer til jer.  
  • Et mindre personantal: I skal betale for det reserverede antal personer, selvom det faktiske deltagerantal er mindre, såfremt I ændrer personantallet i forhold til det bestilte antal. Hvis det mindre personantal skyldes forhold, som er dækket af afbestillingsforsikringen (se punkt 5.0), skal I naturligvis ikke betale for de manglende personer. Såfremt I allerede har betalt for de manglende personer, der grundet sygdom ikke kan deltage, refunderer vi det for meget indbetalte beløb til jer.

5.0 Afbestillingsforsikring, sygdom
Når I booker lejrskoleopholdet gennem os, er I dækket af den obligatoriske afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen sikrer jer, at I kan få de indbetalte beløb tilbagebetalt, såfremt én eller flere deltagere på grund af sygdom eller ulykkestilfælde ikke kan deltage.

Afbestillingsforsikringen dækker følgende hændelser for elever og lærere: Alvorlig sygdom eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren, dennes ægtefælle, børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre. Vi håber ikke, at nogen bliver syge, men skulle uheldet være ude, er det en rar forsikring at have.

6.0 Skader på inventar, huse eller hytter
Hvis en elev eller lærer bevidst eller uagtsomt forårsager skader på inventar eller ferieboligerne under jeres ophold, beder vi jer om straks at meddele dette til receptionen på lejrskolestedet. Jeres skole hæfter for betaling af skaderne, såfremt den skadevoldende elev/lærer ikke kan eller vil betale erstatning for skaden. Bemærk i denne forbindelse, at vi ikke ejer de ferieboliger, som I lejer af os. Ferieboligerne ejes således af privatpersoner, der udlejer ferieboligerne via os, når privatpersonerne ikke selv bruger husene i deres ferier.

7.0 Vores ansvar for ture og aktiviteter
Vi bestiller gerne aktiviteter for jer - eksempelvis ture, udflugter eller cykelleje. Når I har modtaget en bekræftelse på jeres bestilling, er vi som udgangspunkt ansvarlige for, at I får de bestilte aktiviteter. Vi kan dog ikke gøres ansvarlige for ændringer eller aflysninger, der skyldes forhold, som vi ikke har indflydelse på. Disse forhold er eksempelvis sygdom, vejrlig, naturkatastrofer, forsinkelser, færgenedbrud, epidemier, lock-outs og strejker.

I kan uden omkostninger ændre eller annullere bestilte aktiviteter indtil 2 måneder før jeres ankomst. Hvis der er mindre end 2 måneder til jeres ankomst, har I mulighed for at ændre eller annullere en bestilt aktivitet, såfremt vores leverandør af den bestilte aktivitet accepterer ændringer/annulleringen. Alle ændringer/annulleringer, som sker mindre end 2 måneder før jeres ankomst, vil dog altid medføre et administrationsgebyr på 350 kroner.

Såfremt der sker uheld eller skadestilfælde i forbindelse med et ophold eller en aktivitet, som er bestilt gennem os, er vi kun erstatningsansvarlige, såfremt vi har handlet uagtsomt og/eller direkte er skyld i uheldet eller skadestilfældet.

8.0 Reklamation
Vi vil gøre vores yderste for at give jer en god lejrskoleoplevelse på Bornholm, men skulle der være forhold, som I ikke er fuldt ud tilfredse med, beder vi jer kontakte os umiddelbart efter, at I har konstateret det eventuelle problem. Dermed sikrer vi, at vi hurtigst og bedst muligt kan få løst eventuelle problemer i fællesskab.

Jeres tilfredshed er vores levevej - derfor vil vi være meget glade, hvis I kontakter os med såvel ris som ros. Jeres input er meget væsentlige i vores arbejde på hele tiden at gøre vores lejrskoleophold endnu bedre.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til skønne lejrskoledage på Bornholm.

 

Lejrskole Bornholm

Telefon: 56 95 85 66
Mail: lejrskole@teambornholm.dk