Sygdomsafbestillingsforsikring

Når du bestiller ferieophold hos os, er der gratis inkluderet en sygdomsafbestillingsforsikring i rejsens pris. Forhåbentlig får du ikke brug for den, men det er jo altid rart at have sikkerhed - specielt når sikkerheden er gratis.

Sygdomsafbestillingsforsikringen laver vi i samarbejde med Bornholms Brandforsikring. Hvis du bliver forhindret i at rejse, skal du dog blot kontakte - og fremsende dokumentationsmateriale - til os, så ordner vi resten af papirarbejdet for dig. Ferie skal jo være nemt...

Her kan du se reglerne for sygdomsafbestillingsforsikringen:

1.1  Hvad dækker forsikringen?
Forsikringen dækker den del af rejsens pris eksklusive forsikringspræmier, vi som rejsebureau ikke tilbagebetaler ved afbestilling af rejsen, i de tilfælde hvor forsikredes deltagelse i rejsen umuliggøres eller i væsentlig grad vanskeliggøres;
1.1.1 som følge af, at forsikrede eller dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder, svogre eller rejseledsagere afgår ved døden, eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, eller
1.1.2 fordi der umiddelbart inden afrejsen er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed.

1.2  Særlige betingelser
Det er en betingelse for forsikringsdækningen: 
* At vi som rejsebureau modtager bevis for forsikringsbegivenheden - det vil sige lægeerklæring, dødsattest eller politirapport.

1.3  Forsikringsperioden
Forsikringen dækker fra booking-datoen og indtil seneste mødetidspunkt for den planlagte udrejse til Bornholm (eksempelvis færgeafgang), der er angivet på deltagerbeviset eller lignende. Herefter ophører forsikringen.

2.0 Du kan ikke få dobbeltdækning
Bemærk, at vores gratis sygdomsafbestillingsforsikring alene gælder/træder i kraft, såfremt du ikke har en rejseforsikring selv. Hvis du selv har en rejseforsikring, kan du således ikke både få tilbagebetaling fra os samt erstatning fra dit forsikringsselskab. Såfremt du selv har en rejseforsikring, skal du derfor kontakte dit eget forsikringsselskab for at få udbetalt erstatning derfra, idet vores gratis afbestillingsforsikring ikke dækker i dette tilfælde.  

Definition af "Akut sygdom"
Ved akut, dækningsberettiget sygdom forstås en nyopstået sygdom, en begrundet mistanke om en nyopstået alvorlig sygdom, eller en uventet væsentlig forværring i en bestående eller kronisk sygdom.

Definition af "Rejseledsager"
Ved rejseledsager forstås de personer, der var planlagt at skulle deltage i rejsen. 

Hvordan afbestiller du?
Ønsker du at afbestille din rejse, beder vi dig hurtigst muligt kontakte os, gerne telefonisk på 56 95 85 66. Afbestillingen skal ske senest på mødetidspunktet for den planlagte udrejse til Bornholm (eksempelvis færgeafgangen til Bornholm). Husk at oplyse dit fakturanummer.

Herefter skal du fremsende dokumentationsmateriale til os:
* Ved sygdom: Lægeerklæring
* Ved dødsfald: Kopi af dødsattestens forside
* Ved indbrud eller brand: Kopi af politirapport eller kvittering for politianmeldelse
* Du har ansvaret for at fremsende det korrekte dokumentationsmateriale til os - og forsikringen dækker ikke eventuelle omkostninger til udarbejdelse af dokumenterne, idet du selv skal dække disse eventuelle omkostninger til udarbejdelse af dokumenterne.

Er du i tvivl om noget, er du altid meget velkomne til at kontakte os: * Telefon: 56 95 85 66 eller mail info@teambornholm.dk 

Vi har endnu ikke oplevet, at vi har måtte afvise at udbetale erstatning i overensstemmelse med en kundes ønsker. Skulle der imidlertid opstå et problem, har du mulighed for at kontakte Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf.: 33 15 89 00 (mellem kl. 10.00 og 13.00).

Modtag tilbud, tips og ferieinspiration fra Solskinsøen direkte i din indbakke

Tilmeld nyhedsbrev nu

Fandt du ikke, hvad du søgte?

Så ring til os:

Mandag - Torsdag: Kl. 09.00 - 16.00
Fredag: Kl. 09.00 - 15.30
Lørdag - Søndag: Adgang til vagttelefon
Vi besvarer telefonen i åbningstiden, men har du akut brug for hjælp, kan du altid komme videre til vores vagttelefon.

+45 56 95 85 66

info@teambornholm.dk

Du får den bedste pris
Hos os bestiller du direkte på feriestedet. Dét sikrer dig den bedste pris – og vores priser inkluderer altid rengøring, strømforbrug samt gratis sygdomsafbestillingsforsikring. Vi har således ingen ”skjulte” tillæg.

Fortrydelsesret
Du kan tilkøbe en Fortrydelsesret, som giver dig mulighed for at afbestille uden omkostninger.

Fly- og færgebilletter
Vi hjælper dig gratis med at bestille dine fly- og færgebilletter.

Valgfri ankomstdag
På næsten alle vores feriesteder har du mulighed for at ankomme og afrejse på alle ugedage, og du behøver ikke at bestille hele uger.